parallax background

Solicităm autorităților române să respingă Propunerea de Directivă privind Dreptul de Autor

ianuarie 23, 2018
Autor

Mediawise Society a solicitat respingerea Propunererii de Directivă privind Dreptul de Autor în Piaţa Unică Digitală în forma sa actuală și îmbunătățirea acesteia, într-o scrisoare deschisă adresată Ministerului Culturii și Identității Naționale și Oficiului Român pentru Drepturile de Autor (ORDA). În cadrul consultării publice pentru stabilirea poziției oficiale a României pentru votul ce va avea loc în Parlamentul European pe 26-27 martie 2018, ne exprimăm îngrijorarea cu privire la efectele pe care le pot avea articolele 4 și 5 ale propunerii de directivă asupra educației deschise și dezvoltării competențelor media și digitale. Redăm mai jos argumentele noastre.

Considerăm că excepțiile de la dreptul de autor pentru zona educațională digitală ar trebui să fie cât mai largi și să țină cont de realitățile educației de astăzi, care promovează cursurile online la nivel de masă (MOOC) și educația deschisă cu resurse educaționale deschise, inclusiv prin măsuri susținute de Comisia Europeană. Susținem, astfel, punctul de vedere exprimat de colegii noștri de la Asociația pentru Tehnologie și Internet (ApTI).

Excepția prevăzută la Articolul 4 – Utilizarea operelor și a altor obiecte protejate în activități de predare digitale și transfrontaliere poate fi cu ușurință transformată într-o excepție obligatorie, nu una care poate fi îndepărtată prin mecanisme de licențiere ce vor produce în practică costuri în plus. Menționăm însă că a avea o excepție care limitează procesul educațional la laboratoare de calculatoare sau conexiuni securizate nu face decât să dezavantajeze învățarea continuă și orice măsură de educație promovată prin metode digitale.

Atragem, de asemenea, atenția asupra faptului că materialele folosite în educație nu au doar un scop ilustrativ, ci și creativ și de dezvoltare a competențelor media și digitale. Elevii ar trebui să poată (re)folosi aceste materiale pentru a putea analiza, evalua și produce mesaje media (de tipul colaj, mash-up, proiecte multimedia etc.). Introducerea acestei condiționări (folosirea doar în scop ilustrativ) pune piedici în procesul învățării.

Astfel, excepția în scopuri de ilustrare și creative trebuie extinsă către toți actorii implicați în sectorul educațional – formal, informal sau alternativ, pentru activități comerciale sau necomerciale. Comunitățile educaționale au nevoie de o excepție care să acopere toți furnizorii relevanți și care să permită o diversitate de utilizări educaționale de conținut protejat prin drepturi de autor.

Considerăm, totodată, că Articolul 5 al propunerii de reformă – Conservarea patrimoniului cultural, pune în pericol și folosirea în scop educațional a obiectelor și textelor din patrimoniul cultural aflate în domeniul public. Restrângerea scopului activităților de digitizare la conservare, prevăzută de Articolul 5, contravine politicilor culturale europene și naționale din ultimul deceniu care au urmărit atât protejarea, cât și reutilizarea patrimoniului cultural. Obiectele care nu mai sunt sub incidența drepturilor de autor trebuie să rămână sub licență deschisă odată ce sunt digitizate și publicate online.

Efectele negative ale reformei copyright pentru domeniul educației sunt descrise pe larg și în scrisoarea deschisă inițiată de COMMUNIA International Association of the Digital Public Domain, pe care o susținem în integralitate. Pentru un studiu comparativ asupra diferențelor de armonizare a legislației drepturilor de autor în Europa, recomandăm raportul Communia „Copyright and Education in Europe: 15 everyday cases in 15 countries”.