VIDEO. Ce este educația media? Ep.1 prof. Renee Hobbs
Fii membru în Asociația Internațională pentru Educație Media – IAME
October 11, 2017
VIDEO. Ce este educația media? Ep.2 Mircea Toma
October 23, 2017

VIDEO. Ce este educația media? Ep.1 prof. Renee Hobbs

Deseori suntem întrebați ce este educația media? La ce este utilă? Domeniul este de multe ori confundat cu formarea profesională a jurnaliștilor sau cu informatica. Alteori, este asociat cu ideea de protecție împotriva relelor din mass media. Prin educație media – cred unii – apărăm consumatorii vulnerabili (de obicei, copiii și tinerii sau pe cei săraci și needucați) de ideologii și interese ascunse.

Educația media este mai mult decât atât. Presupune implicare și învățare activă despre media și despre felul cum le folosim. Presupune să chestionăm informațiile pe care le accesăm prin media, să le trecem prin filtrul gândirii critice. Învățăm despre cultura media în care trăim zi de zi, învățăm să ne descurcăm mai bine în rol de consumatori și utilizatori media, să înțelegem de ce creăm mesaje și pentru cine.

Educația pentru competențe media este educație pentru viață și ar trebui să fie parte integrantă în programa școlară. 

Am rugat profesioniști din domeniu să ne explice pe scurt ce este educația media. Lansăm astăzi campania de informare despre educație media cu Renee Hobbs, director și fondator al Media Education Lab (University of Rhode Island).

Ideea de competențe media, spune prof. Hobbs, ‘înseamnă să regândești practici ca cititul, analiza critică și scrisul pentru era digitală. Să știi când o sursă de informare este credibilă. Să fii capabil să recunoști stereotipuri’.

În episoadele viitoare, profesioniști din România, Marea Britanie și Finlanda ne oferă perspectiva lor despre educație media.

We are often asked what media education is? What is it useful for? The field is often confused with the professional training of journalists or computer science. Sometimes it is associated with the idea of ​​protection against media evils. Through media education – some believe – ‘we’ protect the vulnerable consumers (usually children and young people or the poor and uneducated) from hidden ideologies and interests.

Media education is more than that. It involves participation and active learning about the media and how we use them. It involves questioning the media information, critical learning. We learn about the media culture we live in everyday, how to improve our media user and consumer experience, we understand why we create messages and for whom.

Media literacy education is life-long learning and should be an integral part of the curriculum.

We asked professionals in the field to briefly explain what media education is. We are launching the media education campaign today with Renee Hobbs, founding director of the Media Education Lab (University of Rhode Island).

Media literacy, professor Hobbs says, ‘is an expanded conceptualization of literacy. It’s reimagining the practices of reading, critically analyzing and writing for a digital age”.

In the next episodes, professionals from Romania, United Kingdom and Finland give their perspective on media literacy education.

Nicoleta Fotiade
Nicoleta Fotiade
Nicoleta Fotiade is President and Co-founder of Mediawise Society. She is a media literacy educator, researcher and advocate in the media and communication field for more than 15 years. She has a keen interest in empowering educators and students to have a deep critical understanding of how media work and their impact on everyday life. Nicoleta also teaches media education to final year BA students at the Faculty of Psychology and Education Sciences at the University of Bucharest. She is an active member and contributor to international and regional associations (co-founder of IAME – International Association for Media Education). She is the author and co-author of two media literacy textbooks, more than 20 media research studies and several other education materials for teachers and students. Nicoleta holds a Master's degree in Communication from the University of Westminster in London, UK and she earned her Bachelor's degree in Journalism at the Superior School of Journalism in Bucharest.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *