Competențele digitale, mai mult decât TIC
MediaSmarts: Mai puțină supraveghere, mai multe sfaturi online
January 22, 2015
Behind the News: Daily News Application for Young Readers
January 30, 2015

Competențele digitale, mai mult decât TIC

UPDATE iulie 2015: Citește și comentariile Mediawise Society trimise Ministerului Educației despre ce ar trebui să conțină competențele digitale în curriculum național. 

Ne minunăm cum copii de 2-3 ani folosesc smartphone-ul sau tableta cu o dexteritate nemaipomenită și credem că avem de-a face cu niște digital natives, care știu totul despre tehnologie, înainte să fi învățat ceva despre ea. Să folosești media digitale cu ușurință nu înseamnă că știi să le folosești bine.

Ce înseamnă să le folosești bine?

În primul rând, să știi să folosești aparatele digitale și sistemele de operare ale calculatorului, ale tabletei, smartphone-ului etc. și să poți accesa Internetul (abilități funcționale sau competențe TIC*).

În al doilea rând, să știi să scrii texte, să faci fotografii și materiale video cu ajutorul mediilor digitale. Apoi, să fii în stare să comunici în diverse situații publice sau private, în text sau imagini, cu ajutorul media. Să înțelegi cum funcționează mass-media, cine produce mesajele media, cu ce scop și pentru cine, și, eventual, cu ce impact.

Să știi să cauți și să selectezi informațiile, să înțelegi situațiile în care te folosești de media digitale și de ce le folosești (contextualizarea socio-culturală).

Nu în ultimul rând, să știi să te descurci în situații de risc online (hărțuire online, instigare la ură etc.) ca să te poți bucura de oportunitățile pe care Internetul și media digitale le oferă. Tot acest complex de cunoștințe și abilități poartă numele de competențe digitale (en. digital literacy).

În România, competențele digitale sunt deseori confundate cu competențele TIC. Se întâmplă în discursul public, în rapoarte de proiecte POSDRU de formare a cadrelor didactice, în documente oficiale etc. Competențele TIC sunt de fapt primul pas spre dezvoltarea competențelor digitale. Sunt precondiție în educația pentru competențe digitale. Fotografia alăturată ilustrează foarte bine componentele ce alcătuiesc competențele digitale.

competențe digitale

Distincția este importantă mai ales din perspectiva politicilor educaționale și a consecințelor acestora în educație și formare. Limităm definiția, limităm politica de învățare doar la abilități tehnice de accesare a calculatorului.

Or, universul media digital – așa cum reiese și din descrierea de mai sus – presupune un ansamblu complex de funcții, utilități și  abilități. Competențele TIC nu sunt de ajuns ca să ne bucurăm pe deplin de tot acest univers digital și să ne folosim de toate oportunitățile pe care ni le oferă.

În ultimii 10 ani aproximativ, de când educația TIC a intrat în programa școlară (mult prea extinsă pentru nevoile elevilor și deloc dezvoltată pentru restul de cunoștințe și abilități**), cursurile de formare continuă a cadrelor didactice din România s-au concentrat și ele doar pe dezvoltarea competențelor TIC.

La fel, majoritatea universităților din România au dezvoltat programe de formare pentru competențe TIC și de e-learning (folosirea diverselor platforme digitale în predare/învățare) și nu pentru competențe digitale.

Cred că a venit vremea să ne deschidem mintea și politicile educaționale, să le facem relevante pentru mediu socio-cultural în care trăim, să ținem pasul cu schimbările tehnologice și sociale.

 *TIC = Tehnologia Informației și Comunicării

** pentru detalii poți consulta raportul Charting Media&Learning in Europe 2013, capitolul România, p.93 (English)

Nicoleta Fotiade
Nicoleta Fotiade
Nicoleta Fotiade is President and Co-founder of Mediawise Society. She is a media literacy educator, researcher and advocate in the media and communication field for more than 15 years. She has a keen interest in empowering educators and students to have a deep critical understanding of how media work and their impact on everyday life. Nicoleta also teaches media education to final year BA students at the Faculty of Psychology and Education Sciences at the University of Bucharest. She is an active member and contributor to international and regional associations (co-founder of IAME – International Association for Media Education). She is the author and co-author of two media literacy textbooks, more than 20 media research studies and several other education materials for teachers and students. Nicoleta holds a Master's degree in Communication from the University of Westminster in London, UK and she earned her Bachelor's degree in Journalism at the Superior School of Journalism in Bucharest.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *