parallax background

Competențe digitale – mai mult decât TIC (2)

iulie 13, 2015

UPDATE noiembrie 2015. Din păcate, întâlnirea cu ISE nu s-a concretizat. Încă așteptăm răspuns. ISE ne-a invitat la întâlnirea de consultare cu organizațiile neguvernamentale din 20 august 2015, dar expertul nostru nu a putut participa. Potrivit înțelegerii oficiale via email, urma să primim minuta întâlnirii și să mergem la o întâlnire separată de follow-up, care nu a mai avut loc. Ultimul mesaj trimis directorului ISE la începutul lunii noiembrie pe acest subiect încă așteaptă răspuns. Minuta întâlnirii ISE cu societatea civilă.

UPDATE 5 august 2015. Institutul pentru Științele Educației ne mulțumește pentru comentarii (vezi în scrisoarea de mai jos) și ne invită să luăm parte în continuare la procesul de consultare publică. Vom participa la unul dintre atelierele de consultare pe care Ministerul Educației și ISE îl vor organiza în perioada următoare. Vă ținem la curent.

Mediawise Society recomandă Institutului pentru Științele Educației și Ministerului Educației lărgirea definiției competenței digitale în curriculum național, document în lucru aflat în dezbatere publică.

Pe site-ul Ministerului Educației, nu apare nici adresa de email, nici termen-limită pentru dezbaterea publică pe marginea documentului, nici procedură conform legii transparenței decizionale. Vezi și ce spune Ovidiu Voicu de la Fundația pentru Societate Deschisă. Noi am trimis directorului ISE și ministrului Educației. Sperăm că vom primi răspuns.

Citește și ‘Competențe digitale – mai mult decât TIC (1)

09 iulie 2015

Către Ministerul Educației și Cercetării Științifice, în atenția domnului ministru Sorin Mihai Câmpeanu

Către Institutul pentru Științele Educației, în atenția domnului director Ciprian Fârtușnic

Stimate domnule ministru Sorin Mihai Câmpeanu,

Stimate domnule director Ciprian Fârtușnic,

În urma publicării documentului “Repere pentru proiectarea și actualizarea Curriculumului Național” pe platforma online a Ministerului Educației și Cercetării Științifice vă trimit comentariile asociației Mediawise Society, privitoare la descrierea competențelor cheie, și anume, competența digitală.

Descrierea competenței digitale din documentul în lucru publicat de minister se concentrează doar pe anumite aspecte ce țin de informarea pe Internet, socializarea și siguranța online, creare de conținut online etc. și nu respectă o bază structurată pe concepte, practici și procese de învățare, care să contribuie la un curriculum relevant pentru dobândirea de competențe digitale complete.

Credem că organizarea nivelurilor de competență digitală, descrise în ANEXA 1 – Descrierea competenţelor cheie pe niveluri (elementar, funcţional şi dezvoltat) și evaluarea competențelor digitale ar trebui:

  • să țină cont de realitățile socio-culturale ale elevilor (interacțiunea cu tehnologia digitală se întâmplă de la vârste tot mai mici);
  • să ia în considerare ceea ce ar trebui să știe elevii despre media digitale, prin prisma a patru mari concepte: (1) limbaj media, (2) reprezentare, (3) instituții și (4) public/consumatori/utilizatori de media digitale;
  • să țină cont de ceea ce ar trebui să facă elevii cu media digitale – cum să ‘citească’ conținuturile media digitale (analiză și evaluare) și cum să creeze conținuturi cu ajutorul instrumentelor digitale (creație media).

De asemenea, credem că curriculum-ul național ar trebui organizat în așa fel încât competențele digitale ale elevilor să ajungă la un nivel dezvoltat până-n clasa a X-a, cel târziu. Cum spuneam, copiii și tinerii interacționează cu tehnologia nouă de la vârste tot mai mici. Iar școala ar trebui să țină cont în primul rând de realitățile sociale și culturale ale elevilor. De aceea, credem că încă din timpul școlii primare ar trebui obținute competențele digitale de nivel funcțional, iar cele de nivel dezvoltat încă din ciclul gimnazial.

Sperăm că propunerile noastre v-au atras atenția și interesul de a analiza situația și de a lua deciziile necesare de schimbare. Vă stăm la dispoziție pentru colaborare.

Mediawise Society  este o organizație non-guvernamentală și non-profit, înființată în anul 2014, în București. Misiunea noastră este să dezvoltăm competențe media în rândul copiilor, tinerilor și adulților tot mai necesare în contextul progresului tehnologic și al comunicării sociale mediate. Pentru mai multe informații, consultați platforma noastră online la www.educatiemedia.ro

Pentru lămuriri, vă rog să mă contactați la [email protected].

Nicoleta Fotiade,

Președinte Mediawise Society

Susține acțiunile noastre de educație media!

The Romanian national curriculum is on public debate. Digital literacy is integrated as key competence. In our opinion the description of the competences is limited to functional skills, safety online and using technology as a tool. There is very little about engaging with media and understanding how media works.

In early July we sent our opinion to the Ministry of Education and to the Institute for Education Sciences (ISE) that coordinates the curriculum changes. We wrote saying that the current description focuses only on certain aspects of digital media and that it does not follow a structured conceptual basis, practices and learning processes for wider digital literacy. One month later ISE agreed with our point of view in an official letter and invited us to contribute to further discussion and hopefully to actual changes in the draft document.

In short, we wrote that the digital literacy definition should:

  • take into account the pupils’ socio-cultural realities and media practices (engagement with digital technology happens increasingly at younger ages).
  • consider what the pupils should know about (digital) media, following four main concepts: (1) media language, (2) representation, (3) institutions and (4) audience.
  • take into account what students should do with (digital) media: how to read digital media (analysis and evaluation) and how to create content using the digital tools (Creative Media).

You may read here the English translation of the digital literacy description
as formulated in the draft Romanian national curriculum