parallax background

Întâlnire cu membri ai comunității internaționale de educatori media la Forumul GMK

noiembrie 22, 2022
Întâlnire cu membri ai comunității internaționale de educatori media

Săptămâna trecută la Potsdam, colega noastră Nicoleta Fotiade s-a întâlnit cu membri ai comunității de educatori media din Germania, GMK – o rețea federală imensă cu care România ar putea face schimburi de experiență foarte utile. Întâlnirea a avut loc în cadrul celui de-al 39-lea Forum GMK pe tema Kommunikationskultur.

Nicoleta a fost acolo și in calitate de membră în Board-ul International Association for Media Education (IAME), o organizație umbrelă care sprijină și promovează schimbul de experiență între educațorii media din toată lumea. 

Alături de Patrick Verniers (director al Consiliului Superior pentru Educație Media, Ministère de la Communauté Française) și Paul de Theux (director Media Animation Belgium), Nicoleta a discutat cu membrii GMK despre posibilitatea de a deschide comunitatea germană la mai multe parteneriate internaționale, mai ales la nivelul organizațiilor grassroots care contribuie semnificativ cu acțiuni de educație media la nivel local.  

Urmează ca membrii Board-ului IAME să discute propunerile făcute la întâlnire și să caute soluții și oportunități de finanțare pentru acest tip de schimb și sprijin local. 

Mulțumim mult doamnei Ida Poettinger și GMK pentru organizarea întâlnirii. 

Dacă vrei să devii membru al asociației, găsesti detalii pe site-ul asociației – iame.education


Last week in Potsdam, our colleague Nicoleta Fotiade met with members of the German media educators community, GMK – a huge federal network with which Romania could exchange very useful experiences. The meeting took place at the 39th Forum Kommunikationskultur, GMK.

Nicoleta was also there as a member of the Board of the International Association for Media Education (IAME), an umbrella organisation that supports and promotes the exchange of experience between media educators around the world. 

Together with Patrick Verniers (Director of the High Council for Media Education, Ministère de la Communauté Française) and Paul de Theux (Director of Media Animation Belgium), Nicoleta discussed with GMK members the possibility of opening up the German community to more international partnerships, especially at the level of grassroots organisations that contribute significantly to media education at the local level.  

The IAME Board members will discuss the proposals made at the meeting and will look for solutions and funding opportunities for this kind of exchange and local support. 

Many thanks to Ida Poettinger and GMK for organising the meeting. 

To become a member of the association, click here: iame.education