parallax background

Despre marginalizare socială în România

august 17, 2016
marginalizare

Acesta este un material atipic pentru blogul nostru pentru că nu conține aprecieri despre educație și media, ci informații despre sărăcie și marginalizare socială în România.

Am luat decizia să publicăm sursele online a două studii recente despre zonele urbane și rurale marginalizate, ca să ajutăm la promovarea lor mediatică. Credem că datele oferite de aceste studii sunt de importanță majoră pentru opinia publică și decidenți, iar acoperirea lor mediatică nu este pe măsura importanței cercetării.

„(…) informațiile cuprinse în aceste studii sînt mult prea puțin cunoscute, difuzate și utilizate. Este o situație similară, din păcate, cu alte domenii în care există un decalaj alarmant între cunoaștere și acțiune. Îmi vin în minte, de pildă, rapoartele asupra declinului demografic și a riscurilor aferente, bine documentate și împărtășite atît președinției și guvernului, cît și opiniei publice, dar pe care nimeni nu pare să le ia în serios.” – Vintilă Mihăilescu

Atlas zone URBANE marginalizate (2014)

Atlas zone RURALE marginalizate (2016)

Citește și Justiție spațială și marginalizare, autor Vintilă Mihăilescu, pe site-ul Ministerului Muncii – Strategia Națională privind incluziunea socială și reducerea sărăciei