Educația digitală înseamnă mai mult decât competențe TIC

Dependenți de telefon sau avizi de socializare?
March 22, 2018
Liceenii învață despre propagandă
April 25, 2018

Educația digitală înseamnă mai mult decât competențe TIC

Săptămâna trecută Comisia pentru tehnologia informației și a comunicațiilor din Camera Deputaților ne-a cerut punctul de vedere pe marginea planului de acțiune pentru educație digitală propus de Comisia Europeană. Documentul propune un set de priorități și inițiative de urmat pentru a sprijini dezvoltarea competențelor digitale necesare în viață și pe piața muncii.

Documentul pune accent pe digitalizare și pe accesul la tehnologie și mai puțin pe educația pentru competențe media și digitale largi”, a spus Nicoleta Fotiade, președinta asociației Mediawise Society. “Nevoia pentru educație media și digitală în pregătirea profesorilor și includerea acesteia în programa școlară este menționată în diverse recomandări și comunicări ale Comisiei și Parlamentului European din 2008 încoace. Măsurile propuse în planul de acțiune însă nu acoperă această nevoie”, a adăugat aceasta.

Mediawise Society înțelege urgența cu care Comisia Europeană încearcă să reducă decalajul competențelor digitale de bază în Uniune: “accesul la 90% din profesiile viitorului va depinde de alfabetizarea digitală, în măsura în care 44% dintre cetățenii europeni nu stăpânesc competențe digitale de bază”, a declarat comisarul european pentru economie digitală și societate, Mariya Gabriel în ianuarie 2018.

Însă, credem că măsurile propuse în planul de acțiune abordează competența digitală dintr-o perspectivă limitată a abilităților tehnice, fără a include inițiative concrete care să garanteze dezvoltarea competențelor mai largi. Competențele digitale sunt atât abilități de tip TIC, cât și competențe media – inclusiv noile media digitale (conform rezoluției adoptate de Parlamentul European în 2008).

Competențele TIC ne oferă accesul la tehnologie, însă nu și abilitățile necesare pentru a explora și utiliza conținuturile digitale într-un mod creativ și inovativ, protejându-ne în același timp de riscuri. Este important să susținem această abordare amplă a competențelor digitale, mai ales din perspectiva politicilor educaționale și a consecințelor acestora în educație și în formarea continuă pe tot parcursul vieții. În școli, nu este de ajuns doar să testăm nivelul elevilor și al profesorilor de a utiliza calculatorul, ci și de a sprijini interacțiunea acestora cu conținuturile digitale.

Credem că educația digitală este parte integrantă a educației media pe care o susținem și promovăm în ateliere și cursuri, dar și prin publicarea de resurse educaționale pentru profesori, bibliotecari, copii și tineri.

Citește în infograficul de mai jos observațiile noastre. Spune-ne dacă ești de acord cu ele sau dacă vrei să adaugi și alte observații.

Observatii Mediawise Society_Plan de actiune pentru educatie digitalaThe Committee on Information Technology and Communications in the Romanian Chamber of Deputies has recently asked us to provide a point of view on the Digital Education Action Plan, proposed by the European Commission. The document puts forward a set of priorities and initiatives in support of the development of digital competences, needed for citizens’ lives and work.

The document mostly focuses on digitization and access to technology, less on media and digital competences at large,” said Nicoleta Fotiade, president of Mediawise Society. She further added that “the need to include media and digital education in teachers’ training and in school curricula has been mentioned in various recommendations and communication of both the European Commission and the European Parliament from 2008 onwards. However, the measures proposed in the current Action Plan fail to cover this need.”

Mediawise Society agrees that reducing the basic digital skills gap across the Union is an urgent matter: “While already 90% of future jobs require some level of digital literacy, 44% of Europeans lack basic digital skills,” stated Mariya Gabriel, EU Commissioner for The Digital Economy and Society, in January 2018.

We believe, however, that the measures stipulated by the Action Plan are limiting digital skills to a focus on technical abilities, without including any concrete initiatives by which to address the development of wider digital literacy skills. Digital competences include both ICT skills, and media and new digital media literacy, according to the European Parliament resolution on media literacy in a digital world, adopted in 2008.

ICT skills provide the means by which we can use new technologies, but they do not build the critical abilities needed to explore and utilize digital contents, platforms and other applications in creative, innovative and safe manners. It is important to support this wider approach to digital competences, in particular in light of educational policies and their effects on educational outcomes and life-long learning. It is not enough to test students’ and teachers’ capacity in using a computer, in schools; we must also encourage their critical and creative interaction with digital contents.

We consider digital education as being an integral part of media education, supported at Mediawise Society through workshops and courses, as well as through educational resources conceived for teachers, librarians, children and youth.

See the observations we have made to the Digital Education Action Plan in the infographic below. Let us know if you agree with our stance or if you have further observations you would like to add.

EN_Observatii_Plan de actiune

Leave a Reply