Studii și cercetări

Elaborat de Centre for Media Pluralism and Media Freedom (CMPF), European University Institute și publicat în mai 2017.

“Indicatorul legat de Competență media înregistrează un risc ridicat (81%). Competențele media se confruntă cu dificultăți structurale datorate pe de o parte lipsei de politici coerente, și pe de alta accesului limitat la internet și la competențele digitale” este una dintre concluziile studiului.

Vezi detalii în capitolul pentru ROMANIA.
 • Studiul “Harta practicilor și acțiunilor de educație media în UE-28“, Observatorul Audiovizual European, 2017.

  Câteva concluzii:

  • Educația media există în Europa mai ales datorită implicării ONG-urilor.
  • Prioritatea proiectelor de educație media în statele membre UE este de a susține cu resurse și formare diverse grupuri țintă.
  • Adolescenții și studenții sunt principalele grupuri țintă în aceste proiecte.
  • Inițiativele de dezvoltare a “gândirii critice” sunt cele mai răspândite, urmate de “utilizarea mass-media” – proiecte care urmăresc îmbunătățirea abilităților noastre de a căuta, găsi și utiliza conținuturi și servicii media.
Capitolul despre România a fost redactat pe baza datelor oferite de unul dintre experții Mediawise Society.

Am promovat:

Cercetarea NetChildrenGoMobile (RO, 2014)

Un raport util, ce introduce nuanțe despre felul cum folosesc copiii Internetul, abilitățile lor digitale și percepția despre riscurile și oportunitățile online. Citește-l într-un format prietenos marca LearnForward. This entry is available only in Română.