Cum arată de fapt ”Implicarea civică a tinerilor văzută prin ochii lor”?
Dezinformarea și informarea greșită – infografic
October 21, 2022
Întâlnire cu membri ai comunității internaționale de educatori media la Forumul GMK
November 22, 2022

Cum arată de fapt ”Implicarea civică a tinerilor văzută prin ochii lor”?

Mediawise Society, în parteneriat cu ActiveWatch, a publicat raportul de analiză calitativă ”Implicarea civică a tinerilor văzută prin ochii lor” în septembrie 2022, în cadrul proiectul ”Schimbă Lumea cu o MEMĂ! Educație Media pentru Cetățenie Activă. Raportul își propune să ofere o înțelegere în profunzime a implicării sau a lipsei de implicare civică a tinerilor în mediul online astfel încât să ofere un punct de pornire pentru ONG-uri și nu numai în munca cu și alături de tineri.

Există deja o imagine statică importantă: implicarea civică a tinerilor este una slabă, tinerii tind să nu folosească platformele de socializare online preferate cu scopul de a se implica în comunitățile lor, potrivit Barometrului de Opinie publică European Youth 455 publicat în 2018. La aceasta se adaugă competențele digitale scăzute în condiții de informare online, conform cercetării Conectat la media. Interacțiunea tinerilor din România cu media (Velicu, Fotiade & Avădani, 2020).

Concluziile din aceste rapoarte descriu o realitate care cere intervenție, dar nu duc la înțelegerea motivațiilor și a nevoilor din spatele acestor comportamente, înțelegere de care este nevoie pentru a decide modul în care trebuie intervenit pentru a sprijini implicarea civică a tinerilor.

Pentru aceasta s-a impus necesitatea cercetării “Implicarea civică a tinerilor văzută prin ochii lor” care, pe baza a 17 interviuri semi-direcționate cu tineri cu vârste între 14-19 ani, a urmărit explorarea în profunzime a practicilor de implicare, a istoriilor și motivațiilor din spatele acestor practici, a cauzelor lipsei de implicare a unor tineri pentru cauze sociale, a provocărilor pe care le întâmpină tinerii în acest proces, precum și a locului pe care internetul îl ocupă în acest demers.

Din cercetarea publicată în septembrie 2022 au reieșit:

  • profiluri ale tinerilor din perspectiva implicării lor civice (4 profiluri ale tinerilor activi civic și un portret al tinerilor neimplicați civic);
  • o serie de cauze clare care duc la neimplicarea tinerilor în viața civică, printre care frica de a nu deveni victimă a cyberbullying-ului, lipsa de interes, lipsa de implicare a grupului, crezul că vocile lor nu contează;
  • modalități în care tinerii implicați civic folosesc internetul în munca lor de activiști, precum comunicarea, campaniile pe un subiect de interes civic, informarea altor tineri și networking;
  • provocările de care tinerii se lovesc în fața activismului online (competențe digitale insuficiente, presiunea timpului, gestionarea spațiului privat în online, experiențe negative);
  • nevoile tinerilor pentru a se implica în activism civic online.

Raportul integral poate fi consultat aici.

Velicu, Anca (2022). Implicare civică a tinerilor văzută prin ochii lor. București: Mediawise Society. Disponibil la
https://mediawise.ro/raport-implicarea-civica-a-tinerilor-vazuta-prin-ochii-lor/

Cine sprijină proiectul

Proiectul ”Schimbă lumea cu o MEMĂ! Educație media pentru Cetățenie Activă” este derulat de Mediawise Society în parteneriat cu ActiveWatch și Consiliului Național al Elevilor, cu sprijinul financiar al Active Citizens Fund România, program finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021.

Scopul proiectului este de a consolida gândirea critică a tinerilor și a crește implicarea lor civică online și offline în activități de apărare a drepturilor omului sau în activități de advocacy pentru politici educaționale. Proiectul se derulează în perioada mai 2022 – martie 2023.

Despre Programul Active Citizens Fund România

Programul Active Citizens Fund România este finanțat prin Granturile SEE 2014-2021. Obiectivul general al Granturilor este de a reduce disparitățile economice și sociale și a consolida relațiile bilaterale dintre cele 15 state beneficiare și statele donatoare (Islanda, Liechtenstein, Norvegia).

Programul este administrat de către consorțiul compus din Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile, Fundația pentru Parteneriat, Centrul de Resurse pentru Comunitățile de Romi, Fundația PACT și Frivillighet Norge, care acționează în calitate de Operator de Fond desemnat de către FMO – Oficiul Mecanismului Financiar al Granturilor SEE și Norvegiene.

Active Citizens Fund România vizează consolidarea societății civile și a cetățeniei active și creșterea capacității grupurilor vulnerabile. Cu o alocare totală de 46.000.000 euro, programul urmărește dezvoltarea pe termen lung a sustenabilității și capacității sectorului societății civile, intensificând rolul său în promovarea participării democratice, a cetățeniei active și a drepturilor omului și consolidând în același timp relațiile bilaterale cu statele donatoare Islanda, Liechtenstein și Norvegia.

Pentru mai multe informații despre Active Citizens Fund în România, vă rugăm accesați www.activecitizensfund.ro. Pentru mai multe informații despre Granturile SEE și Norvegiene, accesați www.eeagrants.ro.

Proiect derulat de:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *